U bogatoj ponudi PosLink-a, značajno mesto zauzimaju uređaji za bežični prenos podataka, koji daju brojne mogućnosti za visokofleksibilna i efikasna rešenja za automatizaciju.

Podrška protokola (GPRS; UMTS; EDGE), velika brzina modema i maksimalna jačina signala su tri glavne karakteristike koje razlikuju naše komunikacione uređaje na tržištu.

HCP kao ovlašćeni Gemalto distributer (globalni lider u M2M komunikacijama) implementira njihove module u svoje proizvode – što samo govori u prilog kvalitetu i pouzdanosti HCP komunikacionog programa.

Приказано свих 12 резултата